• Phone: 02425-259022
  • Email: modelschool.amrutvahini@gmail.com
Amrutvahini Model School and Junior College

School Management Committee

School Management Committee
2019-20

Sr. No. Full Name Post Name of the Student Std
1 Mrs.Gaikwad Sheetal Devdatta President - Principal - -
2 Ms.Hajare Shobha Dadasaheb Vice President - -
3 Mr.Sanap Kisan Gopala Secretary - -
4 Mr.Raut Sitaram Punja Local Body Member - -
5 Ms.Gambhire Archana Gopal Teacher Member - -
6 Mr.Kapadnis Yogesh Rajaram Parent Member Kapdnis Neha Yogesh X
7 Mr.Sawant Santosh Gorakhnath Parent Member Sawant Sharavani Santosh IX
8 Mr.Zavar Mahesh Vasant Parent Member Zavar Janhvi Mahesh VIII
9 Mr.Walunj Prashant Jagannath Parent Member Walunj Tanvi Prashant VII
10 Mr.Gunjal Santosh Raosaheb Parent Member Gunjal Vedika Santosh VI
11 Mr.Gunjal Sachin Subhash Parent Member Gunjal Aryan Sachin V
12 Mr.Navale Balasaheb Sopan Parent Member Navale Samiksha Balasaheb IV
13 Mr.Shinde Shashikant J. Parent Member Shinde Arya Shashikant III
14 Mr.Mandlik Revannath Bhausaheb Parent Member Mandlik Arohi Revannath II
15 Mr.Nawale Vilas Machhindra Parent Member Nawale Abhiraj Vilas I
16 Miss.Arote Shravani Avinash Student Member - X
17 Master Phad Jay Vijay Student Member - X

School Management Committee
2018 - 19

Sr. No. Full Name Post Name of the Student Std
1 Mrs.Gaikwad Sheetal Devdatta President - Principal - -
2 Ms.Hajare Shobha Dadasaheb Vice President - -
3 Mr.Sanap Kisan Gopala Secretary - -
4 Mr.Raut Sitaram Punja Local Body Member - -
5 Mr.Sayyed Mo.Hanif Moh.Gulabnabi Parent Member Sayyed Talha Moh.Hanif X
6 Mr.Kapadnis Yogesh Rajaram Parent Member Kapdnis Neha Yogesh IX
7 Mr.Sawant Santosh Gorakhnath Parent Member Sawant Sharavani Santosh VIII
8 Mr.Zavar Mahesh Vasant Parent Member Zavar Janhvi Mahesh VII
9 Mr.Shinde Kishor Bajirao Parent Member Shinde Omkar Kishor VI
10 Mr.Kangane Arjun Tatyaba Parent Member Kangane Rutuja Arjun V
11 Mr.Gunjal Sachin Subhash Parent Member Gunjal Aryan Sachin IV
12 Mr.Navale Balasaheb Sopan Parent Member Navale Samiksha Balasaheb III
13 Mr.Shinde Shashikant J. Parent Member Shinde Arya Shashikant II
14 Mr.Mandlik Revannath Bhausaheb Parent Member Mandlik Arohi Revannath I
15 Ms.Gambhire Archana Gopal Teacher Member - -
16 Miss.Raut Preeti Vasant Student Member - X
17 Master Sanap Aksahay Student Member - X